مستر کارفرما

مشاوره منابع انسانی خدمات بیمه تامین اجتماعی اداره کار در اصفهان

مستر کارفرما

مشاوره منابع انسانی خدمات بیمه تامین اجتماعی اداره کار در اصفهان

مشاوره و خدمات بیمه تامین اجتماعی اداره کار

09138078015

بایگانی

 

 

شرایط و جزئیات بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی

 

بازنشتگی

زمان مطالعه 20 ثانیه cool

بازنشستگی رسیدن به شرایطی است که  دیگر قدرت و توانایی سابق را برای ادامه فعالیت و کار ندارد. 

 

شرایط ودلایل بازنشستگی

1- به دلیل کهولت سن و رسیدن سن بازنشستگی
در این حالت کارگر یا بیمه شده پس از سالها کار و تلاش بر اثر رسیدن به شرایط و سنی که قانون فرد را بازنشسته می داند بازنشسته می شود.


 2- بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور یا مناطق بد آب و هوا


این نوع بازنشستگی به دلیل فرسودگی زودرس کارگر در کارهایی که عموما سخت و یا زیان آور است مثل کار در معادن ایجاد شده است.در این حالت فرد بیمه شده قبل از رسیدن به سن مورد نظر و یا داشتن سابقه کامل بازنشسته می شود.
3- شرایط اقتصادی،اجتماعی و سیاسی
 برخی مواقع بر اساس شرایط خاص اقتصادی مثل نرخ بیکاری گسترده یا بحران و یا تورم نیرو در بنگاههای اقتصادی یا برخی ویژگی های خاص گروه ها، دولت ها تصمیم می گیرند گروهی را به صورت زودهنگام بازنشسته کنند.


در این خصوص می توان به بازنشستگی با ۲۵ سال سابقه به موجب قانون نوسازی صنایع و یا بازنشستگی زودهنگام کارکنان دولت و بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه اشاره کرد.

 


برای احراز بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی به دو معیار مهم توجه می شود:

 

1- رسیدن به سن مقرر در قانون


2- داشتن سنوات پرداخت حق بیمه به میزان مقرر در قانون تامین اجتماعی

 

 

جهت مشاوره تخصصی با شماره تماس 09138078015 تماس بگیرید 

 

 

حادثه ناشی از کار

از دیدگاه صندوق تأمین اجتماعی حادثه ناشی از کار چیست ؟

 

مطابق ماده 60 قانون تامین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه درزمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

 

 

 

 

در صورت وقوع حادثه شغلی در کارگاه وظیفه کارفرما چیست ؟

 

 

الف) به استناد ماده 65 قانون تأمین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد.

 

ب) به استناد تبصره ماده 95 قانون کار کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 قانون کار موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعاً به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند همچنین به استناد ماده 9 آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و ماده 65 قانون تامین اجتماعی، کارفرما باید وقوع هر گونه حادثه ناشی از کار را ظرف مدت سه روز اداری به شعبه صندوق تامین اجتماعی محل اطلاع دهد و نسبت به تکمیل و ارائه فرم ویژه حادثه اقدام نماید.

 

 

 

جهت مشاوره تخصصی با شماره تماس 09138078015 تماس بگیرید 

 

 

لیست بیمه

آموزش گام به گام تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی 

مدت  فیلم : 23 دقیقهcool

جهت مشاوره تخصصی با شماره تماس 09138078015 تماس بگیرید